Wijzigingen in de recente updates

 

Evolution 13.525

Opgeloste problemen

 • Een probleem opgelost waardoor eerder in rekening gebrachte, opnieuw ingediende en vervolgens verwijderde service-items opnieuw als voltooide behandeling in de patiëntenkaart konden verschijnen. Sommige behandelingsitems waaraan standaard SNOMED-codes zijn gekoppeld, kunnen opnieuw verschijnen op een patiëntenkaart die als voltooide behandeling wordt weergegeven als ze eerder in rekening waren gebracht en vervolgens opnieuw waren ingediend voordat ze werden verwijderd.

 • Patient Experience: Een probleem opgelost waarbij het pictogram Gezondheidsscreening niet werd weergegeven als het werd geactiveerd via automatische afspraakherinneringern.

 • ALT-referentienummers worden nu gegenereerd op een manier die geen dubbele waarden veroorzaakt. Loyaliteit bonussen/limietverhogingen worden nu gekoppeld aan de juiste patiënt bij het verwerken van Tyro-claims.

 • PRESTATIE VERBETERING ​Prestaties zijn verbeterd voor het afbehandelingsproces als er slechts één exemplaar van een patiëntendossier open is

 • Ierland: Er is een probleem opgelost waarbij medische kaarten van patiënten niet konden worden gevalideerd. Onze verwerking van datum notaties verbeterd bij het ontvangen van de uitgerekende datum van het FP17PR-formulier, geretourneerd door Patient Experience

 • STABILITEIT EMAIL SERVICE De e-mailservice retourneert niet langer een ongezonde status wanneer de e-mailmodule niet is geregistreerd

 • PRESTATIE VERBETERINGSnelle notities worden nu aanzienlijk sneller geladen

 • Er is een probleem opgelost waarbij Evolution geen Connect-claims (Tyro & Whitecoat) opsloeg als het behandelplan een polis had.

 • PRESTATIE VERBETERING ​De geschiedenis van de kaart is veel sneller gemaakt, wat het meest opvalt wanneer een patiënt een groot aantal lange klinische aantekeningen heeft.

 • PRESTATIE VERBETERING ​Nog een snelheidsverbetering van ongeveer 10% bij het opslaan van de kaart

 • Er is een probleem opgelost waarbij af en toe de verkeerde versie van het formulier Patiëntervaring Gezondheidsscreening naar patiënten werd verzonden.

 • PRESTATIE VERBETERING ​De opslag- en afbehandel-processen op de kaart zullen nu ongeveer twee keer zo snel worden voltooid, wat merkbaar is wanneer de patiëntgeschiedenis een groot aantal aantekeningen of behandelingsrecords bevat

 • NHS Engeland, Wales, en Isle of Man: De formulering van de Advanced Perio root surface clinical dataset is gewijzigd in Advanced Perio (RSD) om beter overeen te komen met de NHS-bewoording. Deze tekstwijziging zal merkbaar zijn in de vervolgkeuzelijst "FP17/O Data Set" bij het bewerken van een service en in het FP17 TC-dialoogvenster.

Functies

 • NHS Wales: BPE-gegevens voor Wales voor behandelingen op of na 01/04/2022.

  De contactknop in de zijbalk van de livechat toont nu het dialoogvenster "Alternatieve contactmethoden". Het dialoogvenster is ook bijgewerkt, dus als u op het e-mailadres klikt, wordt de standaard e-mailclient geopend.

 • NHS Wales: NHS-wijzigingen die van kracht worden op 1/4/22:

  • Het selectievakje voor spoedeisende zorg wordt verwijderd uit het NHS-risicobeoordelingsformulier, omdat het vanaf 1/4/22 niet langer nodig is voor het vastleggen van Acorn-gegevens

  • De plaquescore van een patiënt zoals vastgelegd in het NHS-risicobeoordelingsformulier wordt vanaf 1/4/22 opgenomen in NHS-claims

 • Het Help menu en werkruimte balk is gesimplificeerd als live chat aanstaat:

 • NHS Wales: Met het Acorn-risicobeoordelingsformulier kan een gebruiker niet langer zeggen dat een patiënt zowel onder de 12 als tandeloos is. Vanaf 1/12/2021 kan de gebruiker slechts één van deze opties tegelijk selecteren om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens naar de NHS worden verzonden.

Opgeloste problemen

 • Een nieuwe versie van Clinipad is opgenomen in deze point-fix, waarbij een probleem opgelost is bij de tekst onjuist weergaf Als u alcohol drinkt, hoeveel eenheden per dag?. Dit is opgelost door de tekst te veranderen in Als u alcohol drinkt, hoeveel eenden per week?

Opgeloste problemen

 • Om te voorkomen dat patiënten een link naar het patiëntenportaal ontvangen dat niet werkt, controleert EXACT nu elke keer dat ze een geldig record op het portaal hebben en vertelt het de portal om een ​​nieuw record aan te maken als dat niet het geval is.

Functies

 • NHS Engeland, Wales en Isle of Man: NHS bands & vergoedingen worden nu automatisch gedownload, klaar om te worden toegepast vanaf hun ingangsdatum.

Functies

 • Er is een probleem opgelost waarbij een nieuwe patiënt dubbele records kreeg als ze vervolgens een welkomstmail kregen met een link naar het patiëntenportaal.

 • EVOLUTION: Ontbrekende Nederlandse vertaling toegevoegd voor teletandheelkunde en openstaande sms-/e-mailformuliersjablonen.

 • EVOLUTION: Ontbrekende Nederlandse lokalisaties toegevoegd in sommige delen van Evolution.

Opgeloste problemen

 • NHS England, Wales en Isle of Man: Evolution zal nu automatisch de reguliere NHS-contracten 30 dagen voor hun vervaldatum overzetten, klaar voor het volgende jaar. U kunt beheren welke contracten automatisch worden overgedragen door het selectievakje 'Contract wordt doorgeschoven' in het venster Contract bewerken aan of uit te vinken via het menu Bestand, NHS-contracten.

Opgeloste problemen

 • Er is een probleem opgelost met de services waardoor sommige functies in Evolution niet meer correct reageerden. Functies die hierdoor getroffen zijn kunnen afspraakherinneringen, portaalformulieren of online afspraken zijn die niet worden bijgewerkt of de presentatiemanager die niet werkt.

 • FP17PR-formulieren die patiënten niet correct hebben ingevuld op het patiëntenportaal, worden nu opgeslagen op het tabblad contacten. Ongeldige NHS-formulieren veranderen de kleur van het pictogram Portaalformulieren niet in groen op het tabblad Aankomsten van het afsprakenboek. Ongeldige NHS-formulieren kunnen niet worden gekoppeld aan de cursus van behandelingen.

 • Er is een probleem opgelost waarbij SMS-herinneringen op de korte termijnlijst soms niet automatisch werden gegenereerd

 • EVOLUTION: Er is een nieuwe configuratie-instelling toegevoegd om de time-out voor het BSN in te stellen. Als u een time-out ervaart bij het controleren op BSN-nummers, kunt u experimenteren met langere time-outs om het probleem op te lossen door deze instelling te wijzigen in de menuoptie Configureren, Instellingen. nieuwe configuratie is toegevoegd om de time-out voor de BSN-controle in te stellen.
  practice.nld.webservices.bsn timeout

 • Er is een probleem opgelost op het videotabblad waarbij de afbeelding van een patiënt zeer zelden kon worden overschreven door een andere afbeelding die later op dezelfde dag werd geïmporteerd door de bestandsnaam te wijzigen om een ​​tijdstempel op te nemen.

 • Er is een probleem opgelost in het aankomstvenster waarbij de formulierpictogrammen van het patiëntenportaal niet correct werden weergegeven als de patiënt meer dan 30 dagen in het verleden hetzelfde formulier had aangevraagd en het nog steeds openstaat.

 • EVOLUTION: Ontbrekende vertalingen toegevoegd voor het bijwerken van online informatie in de patiëntinformatie.

 • EVOLUTION: Er is een probleem opgelost waardoor de servicetekst in de historie niet correct werd weergegeven.

 • Er is een probleem opgelost waarbij onder bepaalde omstandigheden geen automatische sms-herinneringen werden gegenereerd.

 • When sending Patient Portal links to patients, EXACT will now check that the link is valid before sending it. If the link is not valid, it will attempt to create a new Patient Portal link.

 • Bij het verzenden van koppelingen naar het patiëntenportaal naar patiënten, zal EXACT nu controleren of de koppeling geldig is voordat deze wordt verzonden. Als de link niet geldig is, wordt geprobeerd een nieuwe Patiëntenportaal-link te maken.

 • Wijzigingen aangebracht in de Soei.RemoteSupportLauncher.exe zodat deze niet langer ten onrechte wordt gemarkeerd door (Kaspersky) antivirussoftware wanneer deze probeert te worden geïnstalleerd.

Functies

 • NHS England en Isle of Man: In het factureer-dialoogvenster kunt u nu selecteren of een Behandelingstraject Flexibele Inbedrijfstelling omvatte.

 • NHS Schotland en Noord Ierland: Als uitbreiding op de functie voor het automatisch downloaden van vergoedingen, er wordt een chatbericht gebruikt om beheerders op de hoogte te stellen wanneer NHS-vergoedingen automatisch worden gedownload en geïmporteerd door Evolution.

 • NHS England en Wales: NHS-contactvoorkeuren in het vrijstellingsvenster stellen nu de communicatievoorkeur van de patiënt standaard in op e-mail of mobiel als een van beide beschikbaar is. Als beide beschikbaar zijn, heeft e-mail prioriteit

 • NHS Wales: Acorn formulierwijzigingen voor de paro status/BPE-venster die automatisch worden toegepast vanaf 1 december 2021. Er zijn twee nieuwe velden toegevoegd, Patient is edentulous op het tabblad relevante geschiedenis, en Patient unable to tolerate periodontal examination op het tabblad paro.
  - Als Patient is edentulous is aangevinkt in de , dan kan de paro status niet worden bewerkt
  - Als Patient unable to tolerate periodontal examination is checked, the other perio health information will not be able to be edited

 • NHS Schotland en Noord Ierland: NHS fee updates will now be downloaded and imported automatically when the next fee file update occurs, preventing users from needing to do this themselves in future.

 • NHS England, Wales en Isle of Man: Nieuwe categorieën en services voor klinische gegevenssets toegevoegd bij het voltooien van de NHS-behandeling. De nieuwe categorieën van klinische datasets verschijnen automatisch na 1 december 2021.
  Een featureflag kan worden gebruikt om deze datum te controleren: Internal.payor.nhs.01122021 changes

 • NHS Wales en Isle of Man: Functionaliteit toegevoegd om vast te leggen hoeveel afspraken er per behandelplan zijn gemaakt.

  • NHS Claimen: het aantal AGP-afspraken wordt nu toegevoegd aan de claims voor Wales en IOM voor behandelplannen die zijn gestart op of na 01/12/2021.

  • Er is een AGP-aanvinkvakje toegevoegd aan het venster service item bewerken, zodat praktijken kunnen configureren welke services worden meegeteld voor het AGP-totaal.

  • Het factureer-dialoogvenster toont het AGP-aantal, zodat gebruikers kunnen bevestigen dat het correct is voordat ze de claim verzenden.

  • Er zijn twee samenvoegvelden toegevoegd die langere datumnotaties tonen voor de korte termijn hiaten. Deze kunnen worden gebruikt om een ​​betere patiëntervaring te bieden in sms-berichten
   [patient.shortnoticegapmid] v.b. 17/9/2021 @ 08:35am
   [patient.shortnoticegaplong] v.b. Vrij 17 Sep 2021 @ 08:35am

  • Drie nieuwe knoppen toegevoegd aan de live, 'Contact', 'Help' en 'Remote'. De knop 'Contact' opent het venster 'Hulp krijgen'. Met de knop 'Help' wordt de helpdocumentatie geopend. De knop 'Remote' opent het dialoogvenster voor ondersteuning op afstand.

  • Apollo gaat nu IoT Hub in Azure gebruiken om verbindingen te maken met Evolution servers.

 • NHS Schotland en Noord Ierland: Wanneer de knop Kosten downloaden is geselecteerd, werkt Evolution de vergoedingen voor alle actieve NHS-betalers bij en toont de ingangsdatum van de fee update in het behandelaarsvenster.

Opgeloste problemen

 • Prestatie verbetering Prestatieverbeteringen doorgevoerd bij het openen en sluiten van het venster Grafiekgeschiedenis voor patiënten met een groot aantal notities of aangepaste schermen.

Functies

 • Er is een nieuwe patiëntquery toegevoegd waarmee gebruikers kunnen zoeken naar patiënten aan wie al dan niet is gecommuniceerd vanuit een geselecteerde sjabloon in de afgelopen X maanden.

Opgeloste problemen

 • Er is een probleem opgelost waardoor geannuleerde HICAP-claims werden uitgesloten van het verzilveringsrapport, waardoor het rapport niet in evenwicht was.

 • Er is een probleem opgelost met het rapport Gefactureerde behandeling, waarbij artikelen zonder kosten dubbel werden geteld als het artikel opnieuw was ingediend en opnieuw in rekening werd gebracht.

 • Verbeteringen aangebracht aan Pien 2.0.

 • Een probleem opgelost waardoor EXACT crashte bij het selecteren of toevoegen van een beveiligingsgroep vanuit beveiligingsinstellingen.

Functies

 • De GP17PR-afdrukoverlay van EXACT kan nu worden gebruikt op het nieuwe papieren PR-formulier met de vrijstelling voor minder dan 26 jaar.

 • Breid de rapportagetool voor groter formaat uit met: preAuthNo voor betalingstransacties en een langer e-mailadres van de patiënt toestaan ​​tot 100 tekens.

Opgeloste problemen

 • SERVICE stabiliteit RELAY SERVICE EMAIL SERVICE Er is een probleem opgelost waarbij de relay- en e-mailservices niet reageerden op statuscontroles waardoor ze opnieuw werden opgestart.

 • SERVICE stabiliteit RELAY SERVICE EMAIL SERVICE Een crash verholpen die optrad toen sommige services werden afgesloten, waarbij het systeem niet lang genoeg wachtte tot het afsluiten was voltooid.

 • Er is een probleem opgelost op het videotabblad waarbij de afbeelding van een patiënt zeer zelden kon worden overschreven door een andere afbeelding die later op dezelfde dag werd geïmporteerd.

 • Een nieuwe Configure Individual Patient Portal Dialog and Portal Reset Button toegevoegd aan het dialoogvenster Patiëntervaring om een ​​patiënt opnieuw aan boord te krijgen.

 • De Transport-service crasht niet meer wanneer de Relay-service reageert met een fout. Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij sms-herinneringen werden geblokkeerd om niet te worden gegenereerd.

 • SERVICE stabiliteit RELAY SERVICE De uptime van de Relay-service is verhoogd. Als de Relay-service voorheen de verbinding met de Database-service verloor, zou deze zichzelf opnieuw opstarten. Dit gebeurt niet meer en het zal nu opnieuw proberen verbinding te maken met de database in plaats van opnieuw op te starten.

Functies

 • Een Download Fees knop toegevoegd voor Schotland in het schemavenster van de NHS-betaler. Met deze knop kunnen sites in één stap de nieuwste NHS-vergoedingsbestanden downloaden en importeren.

 • NHS Noord-Ierland- Een Download Fees knop toegevoegd voor Noord-Ierland in het schemavenster van de NHS-betalervergoeding. Met deze knop kunnen sites in één stap de nieuwste NHS-vergoedingsbestanden downloaden en importeren.

Opgeloste problemen

 • Het installatieproces van het Evolution-werkstation wordt nu beëindigd als het langer dan 6 uur heeft gedraaid. Dit is om een ​​nieuwe installatie mogelijk te maken als het vorige installatieproces was vastgelopen.

 • Opgelost en probleem waarbij de [Sys] DAL Relay-service meerdere keren verbinding zou maken met de database. De DAL-service zou nu slechts één verbinding tegelijk moeten maken.

 • Verbeterde betrouwbaarheid van online boekingen uitgevoerd door patiënten.

Functies

 • Betalingen die via Connect zijn gedaan, geven nu aanvullende transactie-informatie weer in een nieuwe 'Ref'-kolom in het verzilveringsrapport. Deze informatie kan worden gebruikt om betalingen met externe betalingsproviders te helpen afstemmen.

 • NHS Noord-Ierland- De update van de NHS Fee File van 21 augustus voegt de nieuwe 3001 PPE-code toe. Deze code wordt automatisch actief voor claims vanaf 8 september 2021.

Functies

 • NHS Schotland- nieuwe onder de 26-vrijstelling is ingevoerd. Deze vrijstelling is beschikbaar vanaf 24 augustus 2021. Dit heeft geleid tot formulierupdates. Omdat papieren GP17-claimformulieren al enkele jaren niet meer door de SNHS worden ondersteund, is er geen nieuwe versie beschikbaar gekomen. Als gevolg van deze wijziging hebben we daarom de weergave van de oude vorm in EXACT moeten verwijderen. Houdt er rekening mee dat de meeste gegevens die eerder op het formulier werden weergegeven, al zichtbaar zijn in het TC-dialoogvenster in EXACT, en deze wijziging heeft geen invloed op de GP17PR-functionaliteit.).

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor de functievlag waarmee de SNOMED-codekiezer kan verschijnen voor niet-NHS-behandelingskuren. Normaal gesproken verschijnt de pop-up waarin een provider wordt gevraagd een SNOMED-code te kiezen alleen voor NHS COT's, maar als de instelling snomed.NHSonly is ingesteld op 0 kan het voor alle COT's verschijnen

 • Een crash verholpen die gebruikers af en toe zagen wanneer ze uitlogden bij Exact

 • Oplossing voor patiëntervaring die praktijken niet aan boord heeft wanneer hetOnline Information veld leeg is

 • Een crash opgelost met betrekking tot de gegevenscache, waardoor EXACT onverwachts kon worden afgesloten.

 • Er is een probleem opgelost met het invullen van de vervolgkeuzelijst met recente patiënten bij gebruik van Evolution via een externe desktopverbinding

 • Verbeterde betrouwbaarheid van het Evoltuion snelkoppelingspictogram dat op het bureaublad verschijnt bij het upgraden van werkstations

 • Verbeterde stabiliteit van de databaseservice

Functies

 • Een probleem opgelost waarbij inkomende sms-antwoorden niet overeenkwamen met het mobiele nummer van van een patiënt.

 • Er wordt nu een waarschuwing getoond als een mobiel nummer niet kan worden omgezet naar het juiste formaat (E164) bij het toevoegen/wijzigen van het mobiele veld van een patiënt. Deze controle is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld in het patiëntendossier. Als mobiele telefoon is gemarkeerd als een verplicht veld, zal het ook controleren en waarschuwen voor bestaande nummers die niet in het juiste formaat zijn bij het opslaan.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor een crash in de Transport-service waardoor deze soms niet opstart.

 • Multiple minor fixes for the SNOMED functionality.

  • SNOMED zal nu werken voor Schotse NHS-Behandelplannen, indien gewenst door de praktijk.

  • Evolution slaat nu de Snomed-items op voor een service, zelfs als de service is aangevinkt omdat er geen SNOMED-codes nodig zijn. Het is nu de keuze van de behandelaar (Jira EX-61435).

  • Het is nu mogelijk om de SNOMED-items voor een opgeladen/voltooid kaartitem te bewerken. Deze functionaliteit zal opnieuw worden beoordeeld zodra er verdere richtlijnen zijn over waarvoor de SNOMED-codes zullen worden gebruikt.

 • Oplossing voor de Relay-service die er af en toe voor zorgde dat deze niet goed startte en die ertoe zou kunnen leiden dat deze opnieuw opstart in een lus.

 • Oplossing om de berekening voor NHS-formulierverzoeken te wijzigen om naar het tandartsveld te kijken in plaats van naar de oorspronkelijk geboekte provider (Jira EX-61214).

 • Oplossing om een ​​probleem op te lossen waarbij patiënten soms een foutmelding zagen met de tekst "Er is een probleem opgetreden" op de online boekingsportal, waardoor de EXACT-services opnieuw moesten worden gestart (Jira EX-60885).

 • Oplossing voor een crash in het cachemechanisme die af en toe optrad wanneer twee delen van EXACT tegelijkertijd een instelling probeerden te lezen of te bewerken, waardoor het programma onverwachts zou kunnen afsluiten.

Functies

 • NLD Evolution: Het e-mailadres van de patiënt en het thuis- of mobiele telefoonnummer worden nu niet meer weergegeven in MZ301 declaratie bestanden als het selectievakje Factuur clearinginstituut op papier naar patiënt is aangevinkt in het dossier van de patiënt (Jira EX-61414).

 • Clinipad: Het demografische patiënt formulier is opnieuw gerangschikt om het aantal hulpvragen aan de receptie te verminderen wanneer patiënten het moeten invullen. Het veld Medicare is naar beneden verplaatst en er is een label toegevoegd om aan te geven dat het en de werk informatievelden zijn optioneel.

 • NLD Evolution: Evolution toont nu een waarschuwing bij het creëren van WLZ behandelplannen om afkeuringen te voorkomen (Jira EX-61207).

 • Gebruikers kunnen er nu voor kiezen om e-mailhandtekeningen op te nemen in antwoorden en doorsturen. Deze optie voor e-mailhandtekeningen is toegankelijk via de wizard Configureren, Automatische afspraak herinneringen in Evolution (Jira EX-59902).

 • Bijlagen worden niet langer opgenomen in e-mailantwoorden, zoals in standaard e-mailgedrag, waardoor onnodige grote e-mails worden voorkomen.

Opgeloste problemen

 • Oplossing om te voorkomen dat Evolution probeert afspraak herinneringen te maken wanneer sites geen e-mail- of sms-configuratie hebben.

 • NLD Evolution: Oplossing voor NLD-LAB / L00 codes die niet meegenomen werden in het declaratie bestand in bepaalde situaties (Jira EX-61319).

 • Stabiliteit verbetering: In plaats van de Relay-service af te sluiten, wordt nu gewacht als de database niet onmiddellijk reageert. De Relay-service gaat automatisch verder als de database gereed is.

 • Oplossing voor het venster in Evolution bij configureren > instellen waarbij in sommige situaties de computer, gebruiker en locatie onjuist werden weergegeven. (Jira EX-61442).

 • Voor praktijken die de locatie functie met online boeken gebruiken, is een probleem opgelost waarbij het locatie veld niet werd ingevuld in de afspraken (Jira EX-60869).

 • Prestatieverbetering: Onnodige schijftoegang verwijderd waarbij het nodig was om het polistype voor een bepaald behandelplan op te zoeken. Dit resulteert in snellere updates in het behandelpan en het afsprakenboek.

 • Prestatieverbetering: Een groot aantal onnodige schijftoegangen verwijderd bij het factureren van een NHS behandelplan met het tabblad Triage. Het resultaat is dat deze behandelplannen nu veel sneller gefactureerd kunnen worden.

 • Oplossing voor een probleem met de installatie van een werkstation waardoor het installatieprogramma kon vastlopen en niet werd voltooid, waardoor het Evolution-pictogram niet beschikbaar was na een automatische update.

 • Prestatieverbetering: De hoeveelheid schijftoegang is drastisch verminderd bij het laden van de patiëntenkaart met SNOMED-functies ingeschakeld waardoor de behandelkaart sneller wordt geladen

 • Prestatieverbetering: Onnodige schijftoegang is verwijderd bij het bewerken of opslaan van de behandelkaart terwijl er werd gecontroleerd of andere gebruikers een behandeling blokkeerden.

 • NLD Evolution: Oplossing voor waarschuwingen in het Nederlands die verwijzen naar DPSI in plaats van PPS.

 • Prestatieverbetering: Verminderde schijftoegang tot de schijf tijdens het uitvoeren van verweesde behandelplannen, zodat de patiëntenkaart sneller wordt geladen.

 • Prestatieverbetering: Het aantal keren dat toegang wordt verkregen tot de network share is verminderd om de prestaties van Evolution in het hele netwerk te verbeteren.

 • Prestatieverbetering: Gebruik van een data cache voor het laden van pop-ups bij behandelingen, terwijl de gegevens al in het geheugen waren om schijftoegang in de behandelkaart te verminderen.
  Praktijkinformatie is nu bijgewerkt voor Patient Experience, zelfs als OLB niet geregistreerd is (Jira EX-61339).

Functies

 • Servicebeschrijvingen worden nu weergegeven in de tooltips in de servicelijst. (Jira EX-36727).

 • NLD Evolution: Evolution maakt nu gebruik van PIEN versie 2.0 (Jira EX-61059).

Opgeloste problemen

 • Prestatieverbetering: Oplossing voor het invullen van een afspraak op het behandelplan wanneer deze zijn samengevouwen om op een enkele regel te worden weergegeven.

Functies

 • Oplossing voor de e-mail server die kort na het opstarten af en toe crasht.

 • Oplossing voor gebruikers die

 • Oplossing voor gebruikers die patiënten tweemaal als aangekomen moesten markeren bij gebruik van het scherm Afsprakenlijst/aankomsten (Jira EX-60975).

 • Evolution verzendt nu de Privacybeleid-link in het juiste formaat en specificeert de afwaardering bij verzending naar de abonnementsprovider r (Jira EX-61359).

 • Patiënten worden niet opgenomen in het Patiëntenportaal als ze geen e-mail of sms hebben.

 • De wizard knop in het afsprakenboek is bijgewerkt om de mogelijkheid weer te geven om zowel gebruikers als providers aan te maken.

 • NHS Engeland: De formulering van de vrienden- en familieenquête is bijgewerkt volgens de nieuwe NHS-richtlijnen (Jira EX-59997).

Opgeloste problemen

 • Er is een geheugenlek gevonden en verholpen in de worker-service.

 • Oplossing voor patient experience fout 500 bij het aanvragen van formulieren (Jira EX-61309).

 • een probleem met de declaratie van een particulier ziekenfonds is gecorrigeerd, hierbij de factuur of het service-item niet correct werd verwerkt voor een gezinsdeclaratie.

 • Oplossing voor Evolution m.b.t. het genereren van een uitzondering bij het opslaan van het aantal beschikbare licenties, dit wordt gecontroleerd bij het inloggen als er geen licenties zijn gemaakt.

 • MFA: De relevante patiëntgegevens worden nu naar 3PD gestuurd telkens wanneer een portaal link wordt gegenereerd (Jira EX-61296).

 • NLD Evolution: Evolution vraag niet langer om de DPSI bij het voltooien van een behandeling als de PPS is ingeschakeld.

 • Oplossing voor bevestiging op korte termijn boeken gaat niet naar patiënten die hun afspraak met succes hebben geboekt via de korte termijnlijst (Jira EX-61239).

 • Oplossing voor Evolution dat het particuliere ziekenfonds dat afdrukopties claimt niet respecteert. Evolution zal niet langer een kopie van de patiënt verklaring afdrukken als de gebruiker ervoor heeft gekozen om alleen op de terminal af te drukken. (Jira EX-61221).

Functies

 • De Evolution MPC-werkruimte-URL is nu bijgewerkt (Jira EX-61206).

 • Fase-, helling- en stabiliteitsvelden zijn toegevoegd aan het BPE-scherm. Gebruikers kunnen deze gegevens optioneel invoeren en desgewenst een diagnoseverklaring. Indien ingevoerd, worden deze gegevens weergegeven op de patiënten werkbalk (Jira EX-59200).

 • Verbeterde betrouwbaarheid van de relayservice: de relayservice kan nu verzoeken van andere services sneller en efficiënter afhandelen, zodat deze niet overbelast raakt en crasht. Dit maakt op zijn beurt alle services betrouwbaarder.

 • Update van ontwikkeltools naar Visual Studio 2019. Houdt er rekening mee dat de self check-in module (APC) na deze update niet meer werkt.

 • Een besturingselement toegevoegd aan gebruikersinstellingen zodat gebruikers de vakjes die röntgenfoto's rond de tand grafiek kunnen weergeven, kunnen in- of uitschakelen.

 • De gebruikersinterface gewijzigd voor knoppen die naar een Twain-apparaat linken om afbeeldingen te scannen of vast te leggen. Knoppen blijven nu ingeschakeld en als u erop klikt, wordt naar nieuwe Twain afbeelding bronnen gezocht als er nog geen apparaat is verbonden.

Opgeloste problemen

 • De tekst in de wizard Afsprakenboek instellen is gewijzigd van "gebruikersnamen" naar "Gebruikersinstellingen".

 • Oplossing voor het server installatieprogramma waardoor de werkstations soms niet automatisch werden geïnstalleerd. Als de bronmap van het werkstation al correct is gedeeld, zal de server installatie deze niet langer proberen te maken.

 • Oplossing voor e-mails die soms meerdere keren werden verzonden. Soms bij langzame verbindingen kwam er een time-out in de e-mail op een manier dat de limiet voor opnieuw proberen werd omzeild. E-mails zouden nu maximaal 3 keer moeten proberen, waarna er geen verdere pogingen zullen worden ondernomen (Jira EX-61029).

Opgeloste problemen

 • MFA: De relevante patiëntgegevens worden nu naar 3PD gestuurd telkens wanneer een portaal link wordt gegenereerd (Jira EX-61296).

 • Oplossing voor het server installatieprogramma waarbij de werkstations soms niet automatisch werden geïnstalleerd. Als de bronmap van het werkstation al correct is gedeeld, zal het installatie progamma ze niet meer proberen aan te maken.

Functies

 • Prestatieverbetering van röntgen auditrapport. Het Xray-auditrapport is ongeveer 4-6 keer versneld. Het is ook uitgedost met enkele voortgangsbalken, zodat je kunt zien tot welk stadium het gaat. (Jira EX-54935).

 • Het röntgen-auditrapport maakt het nu mogelijk om cijfers van A en N correct te classificeren. Graad A blijft in kolom 1 en N wordt toegevoegd aan kolom 3, waardoor het rapport achterwaarts compatibel blijft met oudere gegevens. Het rapport toont nu ook blootstellingsinformatie in het detailgedeelte als deze is vastgelegd. (Jira EX-60842).

Opgeloste problemen

 • Bestanden met buitensporig lange namen verhinderen niet langer dat netwerk backups worden voltooid (Jira EX-60540).

Opgeloste problemen

 • Er is een probleem opgelost waardoor de installatie van het werkstation onverwachts stopte tijdens de stap OLE Registratie / Firewalls configureren (Jira EX-60898).

 • Oplossing voor het tabblad afbeeldingen dat niet automatisch wordt bijgewerkt wanneer nieuwe röntgenfoto's worden gemaakt in Examine Pro (Jira EX-60924).

Functies

 • De mogelijkheid om een PPS-score voor een patiënt te maken is nu beschikbaar (Jira EX-60173).

Opgeloste problemen

 • Nederlandse vertalingen in nieuwe software mogelijkheden verwerkt (Jira EX-61117,EX-61094).

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het niet genereren van afspraak bevestiging in Evolution wanneer een patiënt "boek" antwoordt op een korte berichtenlijst tussen sms, ondanks het feit dat de afspraak werd geboekt (Jira EX-61052).

 • Oplossing voor het verwijderen van de WPF-wrapper controlefout van de Vrienden en Familie Enquête die verscheen bij het uitvoeren van een enquête (Jira EX-61196).

 • Verbeterde betrouwbaarheid van de server- en werkstation installaties.

  Problemen met betrekking tot een lege bronnenmap of een ontbrekend executabel zijn opgelost. (EX-61071, EX-61053).

 • Een probleem waardoor de server installatie niet kon worden voltooid en de server was gedeïnstalleerd, is opgelost (EX-61079, EX-61178).

 • Een probleem dat verhinderde dat de server installatie correct startte is verholpen ('chocolateyPending'-fout).

 • Een probleem waardoor het installatieprogramma van het werkstation werd gestopt vanwege een OLE-registratiestap, is ook opgelost (EX-60898)

 • Oplossing voor het verwijderen van de WPF-wrappercontrole fout voor terugroep automatisering die verscheen bij het toevoegen van een contactmethode (Jira EX-61175).

  Oplossing voor een crash in de database service die af en toe onverwacht stopte bij het verzenden van een GRPC-bericht.

Functies

 • Een ‘aangemaakt door' label is toegevoegd bij het afspraak bewerken scherm, zo kunnen gebruikers makkelijker zien wie de afspraak heeft gemaakt.

 • Online sjablonen kunnen nu geselecteerd worden voor automatische recalls in Evolution.

 • Nieuwe opties zijn toegevoegd bij de beveiligingsgroepen voor het bewerken van de behandelaar velden bij de details van een patiënt.

 • Evolution registratie: gebruikers zullen geen pop-up meer krijgen om de software te registreren, dit gebeurt nu automatisch.

Opgeloste problemen

 • Patiënten worden nu correct weergegeven in Care Manager na het splitsen van de database.

 • Email server verbeteringen die crashes voorkomen in bepaalde situaties.

Functies

Evolution zal nu automatisch de inlog datum corrigeren als de gebruiker het inlogscherm s’nachts laat staan op het bureaublad. Hiermee wordt voorkomen dat een eerder verwarrende waarschuwing wordt weergegeven wanneer de gebruiker probeert in te loggen met een eerdere datum.

Opgeloste problemen

 • Oplossing waarbij Evolution de volgende behandeling bovenaan de kaart plaatst nadat een klinische opmerking bewerkt was.

 • Oplossing voor de version.txt met een onjuist nummer waardoor het installatieprogramma van het werkstation onnodig kon starten.

Functies

 • De moersleutel van het afsprakenboek is verplaatst en bevindt zich nu rechtsboven in lijn met de kolommen van de behandelaren.

 • Vanwege het risico dat alle inbox items worden verwijderd van de e-mailserver krijgen gebruikers nu een waarschuwing als ze POP3 in plaats van IMAP gebruiken bij het instellen van e-mailaccounts.

 • De betrouwbaarheid van de database verbinding is verbeterd.

 • Verbeteringen aan de wizard ‘Afspraken boek instellen’ zodat meer afsprakenboek gerelateerde taken (nieuwe behandelaars toevoegen, blokroosters van behandelaars wijzigen en zoek- en wijzigingsopties) direct kunnen worden geopend.

 • Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de Evolution Server Administrator waarmee u de status van de services kunt bekijken en deze kunt herstarten als ze niet actief zijn. Om dit te bekijken klikt u (op de server) met de rechtermuisknop op het pictogram van Evolution Server Administrator en selecteert u ‘Monitor Service Health...’ in het menu.

Hierdoor wordt de servicemonitor bovenaan in het scherm gestart.

 

Elke stip is een service. Groen betekent dat de service actief is, rood betekent dat deze is gestopt. Klik op de stip om de service te starten of te stoppen.

Let op: het stoppen / opnieuw starten van de SPR- of DB-services zal elke gebruiker uitloggen en alle niet-opgeslagen wijzigingen kunnen verloren raken.

De werkbalk kan omhoog of omlaag worden geschoven met de groene pijl om hem uit de weg te houden, of hij kan worden vastgezet met de punaise. Houdt de muis over een stip voor meer informatie over deze service.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het crashen van het ondersteuning op afstand-programma bij het opvragen van de versie.

 • Oplossing voor de Web Installer die onder bepaalde zeldzame omstandigheden de installatie van EVolution verhinderde bij Windows 7.

 • Oplossing voor het soms vastlopen van het werkstation installatieprogramma en het achterlaten van het update-icoon op het bureaublad.

Functies

 • NLD Evolution: Vecozo heeft de server verplaatst wat resulteerde in een probleem bij het verzenden van claims. De url in Evolution is bijgewerkt en claims worden nu correct verzonden.

 • NLD Evolution: Vecozo heeft de server verplaatst wat resulteerde in een probleem met de COV-check. De url in Evolution is bijgewerkt en de COV-check werkt nu correct met de nieuwe server.

 • Er is nu een ‘kopieer profiel’ knop toegevoegd aan de wizard Gebruiker/behandelaar toevoegen. Nieuwe behandelaars kunnen nu eenvoudig worden gemaakt door de instellingen en configuraties van een bestaande behandelaar als basis te gebruiken.

Opgeloste problemen

 • De geplande afspraak links die werden verstuurd met Care Manager hadden de verkeerde afspraak duur. In plaats van de lengte van de afspraak te gebruiken, gebruikte de link de som van de behandelitems waardoor de afspraak duur te lang of kort kon zijn.

 • Oplossingen voor de stabiliteit van framework-, database en relay services.

 • De Framework-service bewaart nu de laatste correcte lijst met databases die het van de Relay-service heeft gekregen. Dit betekent dat intermitterende relay problemen niet meer ervoor zorgen dat de Framework-service ongezond wordt.

 • Oplossing voor het stoppen van de Framework-service en niet automatisch opnieuw starten.

 • Oplossing voor het crashen wanneer Evolution probeert een patiënt te matchen met een andere patiënt die een boeking heeft gemaakt als de patiënt geen naam heeft.

 • Oplossing voor het niet voltooien van het werkstation installatieprogramma omdat er niet genoeg schijfruimte is.

 • Oplossing voor dat het server installatieprogramma uren nodig heeft omdat het vastloop bij "Setting file permissions to EXACT directories".

 • Oplossing voor dat het server installatieprogramma de ‘EXACTResources’ map niet juist deelt.

 • Oplossing voor het vergrendelen van de patiëntenkaart wanneer een behandelplan wordt gefactureerd en het adres is onvolledig.

Functies

 • Het Connect-gebruikersregistratievenster start niet meer automatisch bij het inloggen voor praktijken die zijn aangemeld met Connect. Gebruikers die zich niet wilden registreren, vonden dit een onnodige extra stap. Een gebruiker kan zich nu bij Connect registreren via een ‘Registreer online’ knop in gebruikersinstellingen.

 • De noodzaak om de afspraken tabel opnieuw te indexeren is verwijderd, zodat upgrade tijden niet meer onnodig worden verlengd.

 • Een poliskolom is nu beschikbaar op het tabblad Binnenkomers.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor een crash als een patiënt online boekt en dezelfde geboortedatum en geslacht heeft als een patiënt met een ongeldige mobiel nummer. EVolution crashte bij het openen van het afsprakenboek als het online afspraken tabblad was geselecteerd of bij het openen van het online afspraken tabblad.

 • Oplossing voor een probleem waardoor de transportservice soms niet meer kon opstarten.

 • Oplossing voor het soms niet bijwerken van het werkstation installatieprogramma omdat het de oude update van het werkstation niet kon verwijderen.

 • Oplossing voor een probleem met nieuwe server installaties waarbij er oneindig om de landcode werd gevraagd als er een probleem was met de gebruikersnaam.

 • NLD Evolution: Oplossing voor dat Nederlandse verzekeringsclaims niet werden opgehaald in ‘samenvatting declaraties’.

 • Oplossing voor een probleem waarbij gebruikers te horen kregen dat er een fout was opgetreden bij het verwijderen van een behandel item dat nog niet was opgeslagen.

Opgeloste problemen

 • De database service wordt automatisch opnieuw gestart als er geen threads meer zijn. De gebruiker kan opnieuw proberen verbinding te maken en het werk hervatten in plaats van de services op de server handmatig opnieuw te moeten starten.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het werkstation installatieprogramma dat soms niet kon worden bijgewerkt omdat het was geblokkeerd en de oude update van het werkstation niet kon verwijderen.

Functies

 • Er worden meer gegevens vastgelegd bij de werkstation installatie waardoor eventuele resterende fouten beter op te vangen zijn.

 • De standaardtekst voor slimme e-mailsecties is bijgewerkt zodat het naadloos samenvoegt met e-mailsjablonen.

 • De logboek registratie is uitgebreid om te diagnosticeren waarom de transportservice soms niet goed start.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het af en toe achterlaten van het update-icoon op het bureaublad.

 • Oplossing voor een probleem waarbij de Transport-service traag kon starten en opnieuw kon starten voordat deze de kans kreeg om een ​​gezonde status te melden.

 • Het EVolution-installatieprogramma is robuuster gemaakt zodat het kan herstellen van enkele upgrade-omstandigheden waarbij de services niet opnieuw konden worden gestart.

 • Af en toe werden betaling voor voorraad items van online betalingsproviders met verdubbelde bedragen in Evolution geregistreerd. De kosten voor de patiënt werden niet verdubbeld, alleen de invoer in Evolution. Betalingen in Evolution komen nu altijd overeen met wat er aan de patiënt in rekening is gebracht.

Functies

 • De oplossing voor het vastlopen van de behandelkaart is nu standaard ingeschakeld voor alle praktijken.

Opgeloste problemen

 • Het werkstation installatieprogramma heeft nu een update-icoon dat zichtbaar is tijdens een update. Als een gebruiker tijdens een update probeert in te loggen krijgt hij een waarschuwing om te wachten en later opnieuw te proberen.

 • Er is een firewall uitzondering aan de server installatie toegevoegd zodat het werkstation makkelijker toegang heeft tot de server tijdens het updaten. Hierdoor werkt het installatieprogramma ongeveer 30 seconden sneller.

 • Oplossing voor bepaalde praktijken die crashen als gevolg van wijzigingen in antivirus. Sommige antivirus systemen zorgden ervoor dat de server onvoldoende geheugen/threads had omdat werkstations elke paar seconden opnieuw verbinding maakten. De server ruimt het verloren geheugen nu veel sneller op en herstelt het.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het crashen van Evolution bij het retourneren van een Clinipad.

 • Oplossing voor telemetrie waardoor services onverwachts stopten.

 • Het binnenkomers tabblad veroorzaakte een prestatieprobleem bij het afsprakenboek. Hierdoor kon het arriveren van een patiënt vastlopen en lang duren op bij te werken of de patiënt werd niet gearriveerd totdat er weer op arriveren werd geklikt. Dit werd veroorzaakt door te veel database hits bij het laden/herladen van het tabblad.  Er zijn verbeteringen aangebracht om het aantal hits te verminderen waardoor de prestatie van het afsprakenboek verbeterd.

Functies

 • Online Booking: verbeteringen voor het vaststellen of patiëntendossier dat is aangemaakt via Online Booking een mogelijk duplicaat is van een bestaande patiënt. Als een patiëntendossier dat is aangemaakt via Online Booking overeenkomt met een van de volgende, wordt het gemarkeerd als mogelijk duplicaat:

  • Als de voor- en achternaam overeenkomen.

  • Als geslacht en geboortedatum overeenkomen en ten minste een van de volgende overeenkomen:

   • E-mail.

   • Telefoonnummer.

   • Achternaam.

Mogelijke duplicaten worden met de onderstaande driehoek aangeduid in het binnenkomers tabblad.

 • De zoekfunctie voor e-mailsjablonen is verbeterd met een nieuw zoekscherm.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor de framework-service die op sommige systemen af en toe niet correct of langzaam startte.

Functies

 • De upgrade melding is gewijzigd en zal nu elke keer tonen als een gebruiker voor de eerste keer sinds de upgrade inlogt.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de Transport-service traag deed opstarten en opnieuw werd opgestart voordat deze de kans kreeg om een gezonde status te melden.

 • Het Exact-installatieprogramma is robuuster gemaakt en kan nu herstellen van enkele upgrade-omstandigheden waarbij de services niet opnieuw konden worden gestart.

Functies

 • Mogelijkheid om de installatie map voor de SoeAdmin-tool te specificeren.

 • Er is extra telemetrie toegevoegd om problemen beter op te sporen en inzicht in te geven zodat support praktijken beter van dienst kan zijn.

 • De afspraak aanmaaktijd is aan het afspraak informatiescherm toegevoegd. Om verwarring te voorkomen is de laatst bewerkte datum verwijderd voor nieuwe afspraken.

 • Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp waarmee contactenlijsten worden gegenereerd. Het eerste deel hiervan zit nu in de software als vervangingsscherm waar nieuwe queries worden gegenereerd. Dit is standaard uitgeschakeld, maar u kunt een voorbeeld van de vroege versie van dit scherm bekijken door de instelling patiënt.query.use classic screen op nul te zetten. Er zullen nog veel meer wijzigingen en updates komen.

 • Aan alle selectieschermen voor sms-sjablonen is zoekfunctionaliteit toegevoegd.

 • De titel ‘Mx’ is als optie toegevoegd aan de patiëntenkaart. Mx (Mixter) is een titel die vaak wordt gebruikt door niet-binaire mensen, maar ook door mensen die zich niet identificeren met het binaire geslacht.

 • Het installatieprogramma ondersteunt nu snelle levering van nieuwe versies aan klantengroepen die dringende nalevingskwesties moeten wijzigen, bijvoorbeeld nieuwe overheidsvoorschriften.

 • Examine Pro: Afhankelijk van uw systeemconfiguratie laadt Examine Pro afbeeldingen 2 tot 5 keer sneller bij het wisselen van patiënt.

 • Examine Pro: als Examine Pro per ongeluk wordt afgesloten, wordt het nu opnieuw gestart wanneer u op de Examine Pro-knop klikt op de behandelkaart zonder dat EVolution herstart moet worden. Sommige knoppen die amper gebruikt worden zijn nu standaard verborgen om het gebruik te vereenvoudigen. 

Opgeloste problemen

 • De prestaties van de netwerkback-up zijn verbeterd en alleen bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste back-up worden gekopieerd. Deze functionaliteit is beschikbaar via een instelling die door support is ingeschakeld en zal in een toekomstige update verder worden ingeschakeld.

 • Als een concept-e-mail uit de Outbox of uit het tabblad Contact van de patiënt werd verwijderd, bleef er een ‘spook’-record achter. Er is een wijziging aan deze update toegevoegd, zodat de concept-e-mail correct wordt verwijderd.

 • Evolution Update-installatieprogramma:

  • Er werd af en toe een herindexering voor de Notes-tabel uitgevoerd ook al was dit niet nodig. Dit duurde lang, vooral als het meer dan eens gebeurde. De herindexering zal nu alleen plaatsvinden als het nodig is.

  • De update-installatie is nu in staat om de schijfruimte vereisten te controleren met behulp van een UNC-pad voor praktijken die meerdere databases in het databases.ini bestand hebben staan.

 • Oplossing voor het niet reageren van de behandelkaart. Wanneer een gebruiker op de behandelkaart werkt, meestal factureren, moet EVolution de patiëntenkaart vergrendelen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden opgeslagen. Vroeger liep EVolution vast als een andere gebruiker toegang probeerde te krijgen tot dezelfde patiëntenkaart. De gebruiker wordt nu gewaarschuwd in plaats van dat EVolution niet reageert totdat het facturatie proces is voltooid. Deze functionaliteit is beschikbaar via een instelling die door support is ingeschakeld en zal in een toekomstige update verder worden ingeschakeld.

 • Bij het exporteren van een contactenlijst wordt deze nu standaard opgeslagen als .CSV.

 • NLD EVolution: Oplossing voor behandelplannen die van de behandelkaart verdwenen.

 • Oplossing voor een crash die kon optreden wanneer het inlog venster werd verplaatst waardoor het onverwachts werd gesloten.

 • Teledentistry: Het samenvoegveld [behandelaar.teledentistryLink] zal nu de link voor de behandelaar van de afspraak opzoeken voor communicatie die in de context van een afspraak wordt verzonden, bijvoorbeeld een afspraakherinnering. Voor berichten die naar elders worden verzonden, wordt de link voor de behandelaar op de patiëntenkaart gebruikt.

 • Oplossing voor een crash die kon optreden bij het ontvangen van een chat bericht.

 • Oplossing voor lekken van GDI-handle in CChartManager, BaseWpfWrapper en andere gebieden.

 • Oplossing voor een crash die zou kunnen optreden als de muis over de korte termijnlijst in het afsprakenboek werd bewogen.

Opgeloste problemen

 • De netwerkback-up is nu verbeterd en zal niet meer vastlopen op bepaalde onnodige bestanden.

 • Oplossing voor een crash dat gebeurde als het praktijklogo op het achtergrondscherm af en toe niet kon worden geladen. Dit uitte zich in het plotseling afsluiten van EVolution kort na het inloggen.

 • Oplossing voor een veel voorkomende crash waarbij het medical alert werd bijgewerkt op het binnenkomers tabblad. Dit kon ervoor zorgen dat EVolution op bijna elk moment willekeurig werd afgesloten, aangezien de lijst op de achtergrond wordt bijgewerkt.

Functies

 • Gebruikers krijgen nu een melding als EVolution is bijgewerkt sinds de laatste keer dat ze zijn ingelogd. De melding geeft hen toegang tot de release notes en eventuele aankomende vernieuwingen.

 • Database-, framework- en transport-services zijn toegevoegd aan de Supervisor-service. De Supervisor-service houdt toezicht op alle andere services om ze werkend te houden en eventuele problemen te loggen.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor het niet reageren van de behandelkaart bij het opslaan of afbehandelen als een ander werkstation het recalls prompt open heeft staan.

 • De tekenlimiet voor het samenvoegveld [patiënt.volgafsprbehandelaar] is verhoogd om te voorkomen dat lange namen van behandelaars worden afgekapt bij de boekingsmethodiek voor gecoördineerde taken.

Opgeloste problemen

 • Beveiliging - e-mailsjablonen: gebruikers kunnen niet langer e-mailsjablonen toevoegen, bewerken of verwijderen vanuit het sjabloon selectie venster. Sjabloon beheer kan worden gedaan via het configuratie menu. Hierdoor kunnen praktijken beheren wie e-mailsjablonen kan toevoegen, bewerken en verwijderen met behulp van de beveiligingsinstelling.

 • Opmerking: dezelfde wijziging is toegepast voor sms-sjablonen in 13.185.

 • Verduidelijking van de formulering van de ‘Zoeken en wijzigen’ wizard bij het verplaatsen van afspraken voor behandelaars.

 • Oplossing voor dat  'Prijs' of 'Prijs 2' in sommige gevallen niet in de servicelijst werden weergegeven.

 • Het nieuwe e-mail selectievenster flitst niet meer als het wordt geopend.

 • De installatie van EVolution zal niet meer onsuccesvol zijn als de controle op schijfruimte geen geldig antwoord geeft.

 • Oplossing voor Workflow - Vertrekbalk vraagt om de recall actie en geplande behandeling tegelijkertijd te boeken. Dit kan worden ingeschakeld in de instellingen. Indien ingeschakeld en er zowel een geplande als een recall prompt is, wordt de vraag om de recall actie te boeken verborgen.

Functies

 • Er is een nieuwe optie toegevoegd in het rechtermuis klik menu om een niet afbehandelde behandeling naar een nieuw behandelplan te verplaatsen.

 • De polis van de patiënt wordt nu weergegeven op het aankomstscherm.

Opgeloste problemen

 • Het installatieprogramma is gewijzigd waardoor het minder vaak wordt gezien als een virus door een antivirussoftware. Hierdoor werden sommige bestanden in quarantaine geplaatst waardoor de update mislukte.

Functies

 • Slimme secties:

  • Slimme secties voor afspraakherinneringen, zodat u uw communicatie kunt afstemmen op uw patiënten en hun unieke afspraken.

  • Slimme, aanpasbare samenvoegvelden. Slimme secties worden alleen weergegeven als de afspraak van een patiënt aan bepaalde criteria voldoet.

  • Beschikbaar voor herinneringen met betrekking tot Teledentistry.

 • Nieuwe weergave op het Medisch tabblad.

Opgeloste problemen

 • Oplossing zodat het EVolution Chocolatey-pakket het installatieprogramma niet opnieuw download als de validatie mislukte.

Functies

 • TeleDentistry: Teledentistry-afspraakherinneringen die alleen TeleDentistry-koppelingen bieden voor TeleDentistry-afspraken, kunnen nu via sms en e-mail worden verzonden.

 • De knop ‘Annuleren’ verdwijnt uit het klassieke installatieprogramma zodra de installatie start.

 • Implementatie van Apollo PayorsPlugin in EVolution.

Opgeloste problemen

 • Afspraken behandelaars worden niet meer overschreven voor nieuwe patiënten.

 • Er wordt altijd een back-up gemaakt tijdens een nieuwe installatie van databases genaamd in de database.ini.

 • Oplossing voor TeleDentistry-sectie waardoor de staak poppetje-wachtrij overlapt.

Functies

 • Aanmaken van instellingen voor slimme sjabloonsecties.

 • De waarschuwing "opnieuw opstarten is vereist" zou niet meer moeten blijven hangen en het zal niet meer voorkomen dat het installatieprogramma wordt uitgevoerd.

 • TeleDentistry: er is nu een nieuwe categorie voor afspraken beschikbaar genaamd Teledentistry.

 • TeleDentistry: een nieuw upgrade proces zal de standaardinstellingen invullen, zodat praktijkmanagers het meteen kunnen gebruiken.

 • TeleDentistry: voor elke behandelaar is een veld toegevoegd om de TeleDentistry-link op te slaan. Hiervoor is ook een samenvoegveld gemaakt.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor foutieve iCal-afspraaktijden.

 • Oplossing voor de voortgangspijl resetten naar het begin van de behandeling bij afbehandelen.

 • Oplossing voor het feit dat de ‘afbehandeld’-knop altijd actief was op de behandelkaart.

 • Oplossing voor een onjuiste prijsmethode voor services sinds upgrade van 12.13.

Functies

 • De nieuwe HTML-editor is nu standaard AAN voor alle sites.

 • Online registratie is nu standaard AAN voor alle sites.

Opgeloste problemen

 • Verbetering van de betrouwbaarheid van het web installatieprogramma.

 • Oplossing voor HTML.NET-fout bij het opslaan van e-mailsjablonen als het tabblad HTML-editor is geopend, maar niet het tabblad WYSIWYG.

 • Fix voor het niet reageren van EVolution bij het klikken op bijlage toevoegen en verzenden van een e-mail.

 • Fix voor EVolution Server upgrades waarbij oude services achterblijven die niet kunnen worden verwijderd, waardoor problemen ontstaan met de nieuwe services.

 • Oplossing voor het ontbreken van poort 22012 waardoor het afsprakenboek traag werd.

 • Oplossing voor dubbele afspraakherinneringen die worden verzonden voor gecontroleerde afspraken.